Kazanç Planımız

 

PRİM ÖDEMELERİ :

FIRSATİST NETWORK sistemine üye olmuş kişilerin hak edişlerini ülkemizde ki kazanç vergilerini düşerek bir sonra ki ayın 15’inde öder. Resmi tatillere denk gelmesi durumunda tatil sonrasında öder.

FIRSATİST NETWORK KAZANÇ VE KARİYER PLANI  :

FIRSATİST NETWORK sistemine üye olmuş ve ekip kurarak veya ürün satışı yaparak elde etmiş cirolardan üyelerine ödediği gelirler şu şekildedir. Ekte  grafiğinin fotoğrafını ve detayları yazmaktadır.

1 - PERAKENDE GELİR : Üyelerimiz belirlenmiş olan müşteri fiyatlarımızdan % 30 perakende kazanç elde ederler.

2 - GERİ ÖDEME GELİRİ : Üyelerimize 500 tl ve üzeri toplu alışverişlerinde sistemde belirlenmiş olan kariyerlere sunmuş olduğumuz % imkanının geri ödemesi yapılır. Örnek : Üye toplu 500 tl ürün alımı yaptığında %5 geri ödeme alır. Üye 3000 tl toplu ürün alımında %13 geri ödeme alır. Üye 16.000 tl ve üzeri  ürün alımı yaptığında %25 geri ödeme alır.

3 - REFERANS GELİRİ :  Üyelerimiz ekiplerine dahil etmiş oldukları üyelerden referans geliri olarak gelir elde ederler. Bu geliri elde edebilmek için üyemiziz şahsi 250 tl bir ürün alımı yapması gerekmektedir. Örnek : Sarı akik kariyerinde olan bir üyemiz ekibine bir sarı akik üye dahil ettiğinde %10 referans geliri elde etmektedir.

4 - ARA FARK GELİRİ : Üyelerimiz  kariyer planında belirlenmiş olan % diliminde bulunmuş oldukların yüzdenin altında ki üyelerinin yapmış oldukları cirolardan oluşan ara fark kazançları elde etmektedirler. Örnek : % 25 seviyesinde olan bir üyemizin ekibinde % 5 seviyesinde  olan üyenin 400 tl bir satış cirosu var ise, % 25 seviyesinde olan üyemiz ara fark kazancı olarak  %20 gelir elde eder.

5- LİDERLİK GELİRİ : Üyelerimizden %17 seviyesi ve üst seviyelere ulaşmış kişiler içindir. Üyelerimiz sisteme dahil etmiş oldukları ilk hat üyelerden liderlik geliri elde edebilirler. %17 seviyesine ulaşmış bir üyenin ekibinden %13 ve % 25 seviyesine ulaşan üyesinden 125 tl ile 12.500 tl arasında liderlik geliri elde eder.     

6- SAHA DESTEK GELİRİ : Üyelerimizden % 25 seviyesine ulaşmış kişiler için geçerlidir. Üyelerimizin aylık toplam cirolarının karşılığında hangi kariyeri elde etmişlerse o kariyerin getirmiş olduğu SAHA DESTEK BONUSUNU elde ederler. Bu gelir üyelerimize 1.687 tl ile 12.500 tl arasında gelir kazanımı sağlamaktadır.

7 - NESİL GELİRİ : Üyelerimizden %25 seviyesine ulaşmış kişiler için geçerli olan bir gelirdir. %25 seviyesine ulaşmış bir üyemizin alt ekibinde %25 seviyesine  ulaşmış bir üyesi var ise o kişi ve ekibinin bütün cirosundan %4 nesil geliri elde eder. O kişininde alt ekibinde %25 seviyesinde bir üye varsa toplam cironun bir üstünde ki ilk %25 seviyesinde ki kişiye %4 bir üstünde ki %25 seviyesindeki üyeye %3 ödeme yapılır. Nesil geliri kariyerlerini yükselten kişiler için 7 derinlikten ödeme almaları sağlanır.

%25 turkuaz kariyeri VE TÜM ÜST ÜNVANLarın SORUMLULUKLARI

%25 ve tüm üst seviye ünvan sahiplerinin her ay düzenli olarak yerine getirmesi gereken görevleri bulunmaktadır.

1. Yeni kayıtlar yapmak ve yaptırmak.

2. Düzenli olarak hem enine, hem de derinlemesine kişisel grubunu geliştirmek.

3. Grubundaki yeni kayıtların işe başlangıç eğitimini ve hoş geldiniz programına katılımlarını sağlamak.

4. Kendi hedef ve planını yapmak.

5. FIRSATİST  temsilcisi  ile yetkili olan çalışanlarına karşı uygun davranışlarda bulunmak

6. FIRSATİST Kazanç Planında belirtilen seviye ve unvanlara karşı uygun ve etik davranışlarda bulunmak  ve ekibini bu bilinçte yönlendirmek

7. Ekibinin seviye planlamalarını, ciro, kayıt hedeflerini, haftalık planlamak, sorgulamak ve aktivite yaparak takip etmek,

8. %25 ve tüm üst seviye ünvan sahipleri, FIRSATİST tüm yönetmelik ve talimatlarına uymakla yükümlü olduğu gibi, ekipleri ile FIRSATİST Yönetmeliğini paylaşıp, okutmakla da yükümlüdür.

9. Grubundakilere yardım etmek, eğitmek, yol göstermek ve motive etmek, FIRSATİST’in  hazırladığı sunumları aktif kullanmak, tüm toplantılarında tablet yada bilgisayarlarını hazır bulundurmak,

10. Tüm girişimciler için eğitim, gelişim ve motivasyon amaçlı düzenli toplantılar oluşturmak.                                

FIRSATİST NETWORK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKET