Üyelik Sözleşmesi

FIRSATİST TEMSİLCİ SÖZLEŞMESİ

Şirket ticari ünvanı : FIRSATİST NETWORK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
Şirket marka ünvanı : HOmm  Cosmetic
Adres: Zümrutevler mah.Nil cad.Inanç sok.55/ 1 - Maltepe /İSTANBUL
Telefon: 0(850) 259 1903

E-mail: info@homm.com.tr

Web sitesi adresi: www.homm.com.tr
Hesap Bilgileri:  YAPI KREDİ
Hesap No: 49092354  Şube Kodu:  1134 
IBAN: TR23 0006 7010 0000 0049 0923 54
Vergi Dairesi: KÜÇÜKYALI / 3860459347

Sözleşmede şirketten FIRSATİST NETWORK olarak bahsedilecektir.

1- TARAFLAR

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI :

İş bu sözleşmenin konusu, sunulan ürünlerin, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti ile ürün satışı yapılmasına ve üyeler tarafından ürünlerin FIRSATİST NETWORK’ den satın alınarak kişilere satılmasına dair usul ve esasların belirlenmesidir. Üye iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin FIRSATİST NETWORK tarafından açıklanan sözleşme maddelerini ve şirket etik kurallarını kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen sözleşme ve şirket etik kurallarına uygun olarak davranacağına ve uyum sağlayacağını kabul ve taahüt etmektedir.

ÜYELİK VE HİZMET ŞARTLARI :

1- Üye, Site’ye girmeden önce bu şartları okumalıdır. Üye, Site’yi kullanmaya devam ederek şartlardaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

2- Üye, kayıt formuna doldurduğu bilgilerin kendisine ait olduğunu ve doğruluğunu, üye kaydının  kendi isteği ile gerçekleştirdiğini taahhüt eder. Bilgilerin yanlış ve eksik olması halinde her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

3- Üyenin güvenliği için sistemimizde her türlü önlem alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında sizler de üye bilgilerinizin güvenliğinden sorumlusunuz. Sistemimize giriş için kullandığınız bilgilerinizi hiç kimse ile paylaşmayın, güvenli olduğundan emin olmadığınız bilgisayarlardan sisteme giriş yapmayın. FIRSATİST NETWORK üyesi, firmanın kendisine verdiği link ile istediği yerde işini duyurma hakkına sahiptir.

4- Web sitesinin veya back ofisin güncellemeler ve eklemeler yapma hakkı Fırsatist Network’e  aittir.

5- FIRSATİST NETWORK önemli duyuru ve haberleri üyelere mail veya sms olarak bildirme hakkına sahiptir.

6- FIRSATİST NETWORK direk şirkete bağlı üye girişi yapmamayı taahhüt eder. Web sitesinden veya mail yolu ile şirkete direk ulaşıp üye olmak isteyen kişileri sistemde üye olan başarılı üyeler ile paylaşarak kişinin üye olmasını gerçekleştirecektir.

Temsilcilik için başvuru formunda adı, adres ve iletişim bilgileri ile imzası bulunan kişiyle (bundan böyle Temsilci" olarak anılacaktır)  Zümrutevler mah.Nil cad.Inanç sok.55/ 1 - Maltepe İSTANBUL adresinde bulunan FIRSATİST NETWORK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.   (markamız HOmm  cosmetic )
1. İşbu sözleşme, ön yüzde yer alan Fırsatist Temsilci Başvuru Formunun ayrılmaz bir parçasıdır ve imzalandıktan sonra, Temsilciye bir Fırsatist Temsilci  Refarans Numarası tahsis edilmesi halinde yürürlüğe girer.

 2. Temsilci, Fırsatist Temsilciliği faaliyetini vergi ve diğer tüm ilgili mevzuat açısından kendi nam ve hesabına yürütecek olup, Fırsatist'in çalışanı, yasal temsilcisi ya da acentesi değildir ve ayrıca, Firsatist’in adına üçüncü kişiler nezdinde herhangi bir yükümlülük altına girme hakkına sahip değildir. Temsilcinin kendi satış ağını oluşturmak amacıyla üçüncü bir kişinin Fırsatist’in  Temsilcilik Sözleşmesi akdetmesine yapabileceği aracılık, işbu maddede belirtilen Fırsatist’in temsil yetkisi sınırlı olduğundan, hiçbir şekilde burada açıkça belirtilmiş amacı aşacak şekilde yorumlanamaz. Taraflar, Temsilci ifadesinin işbu Sözleşme çerçevesinde Fırsatist’in yasal temsilcisi olarak kesinlikle yorumlanamayacağı ve işbu sözleşme ile Temsilci ile Fırsatist’in arasında bir işçi işveren ilişkisi kurulmadığı hususlarında kesin olarak mutabıktırlar. Temsilci, işbu sözleşmeyi gelir elde etme amacıyla akdetmekte olup, her türlü iş ve işleminde bağımsız ve basiretli bir tacir olarak hareket etmekle yükümlüdür.

 3. Temsilci işbu sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini 2. maddede belirtildiği üzere kendi nam ve hesabına yürütmekte olduğundan, bu faaliyetinden doğacak tüm hukuki, cezai ve mali risk, borç, sorumluluk, masraf, vergi, harç ve benzeri sair yükümlülükler Temsilcinin kendisine aittir. Temsilci nin işbu sözleşme ile ilgili faaliyetleri dolayısıyla Fırsatist’in yöneltilen herhangi bir dava veya talep olması ve/veya Fırsatist’in ödeme yapmak durumunda kalması halinde, Temsilci Fırsatist’in nezdinde doğabilecek her türlü maddi ve manevi, olumlu ve olumsuz zararı herhangi bir mahkeme kararına lüzum olmaksızın Fırsatist’in ilk yazılı talebi üzerine derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Temsilci, Fırsatist’in Temsilcilik faaliyetini sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve Fırsatist tarafından faaliyete açıldığı açık bir biçimde duyurulan ülkelerde ve faaliyet göstereceği ülkelerdeki mevzuata uygun olarak yürütebilir ve satış metodu olarak sadece doğrudan satış (kapıdan kapıya satış) yöntemini kullanabilir. Mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunulması ve/veya farklı bir satış metodu uygulaması halinde Fırsatist’in bu nedenle uğrayacağı zararı herhangi bir mahkeme kararına lüzum olmaksızın Fırsatist’in ilk yazılı talebi üzerine derhal tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 5. Sözleşmeyi kabul eden Temsilci, kendisine , sms ve benzeri elektronik yollardan bildirim yapılmasına, promosyon, reklam ve fırsatların iletilmesine peşinen muvafakat etmiş sayılacaktır.

 6. Fırsatist ; Temsilcilik faaliyetine ilişkin kurallar ile Temsilci kazancını belirleyen prim ve komisyon planlarını, 5. maddedeki şart ve prosedür Fırsatist’e önceden duyurarak yönetim tarafından  değiştirilebilir.

 7. Temsilci, faaliyeti sırasında homm markasının ve tarafından kendisine sağlanan ürünlerin markalarının itibarına gölge düşürecek herhangi bir davranışta veya sözlü ya da yazılı beyanda bulunamaz. Temsilci, iş fırsatı tanıtımlarında abartılı gelir ifadeleri kullanmayacak ve kolay kazançların garanti olduğu ve kolayca yüksek meblağlar elde edilebileceği imasında bulunmayacaktır. Temsilci ayrıca, Fırsatist’in çıkarlarına zarar verecek hareketlerden kaçınmak zorundadır. Temsilci, işbu sözleşme ile Fırsatist hakkında edindiği her türlü bilginin gizli bilgi niteliğinde olduğunu, bu bilgileri üçüncü kişilere açıklaması halinde Fırsatist’in sözleşmeyi derhal feshederek her türlü zararının tazminini talep edebileceğini, zarar tazminine ek olarak TL cezai şart talep edebileceğini, bu gizlilik yükümlülüğünün Fırsatist tarafından işbu sözleşme süresince satış ve pazarlama için kullanılmasına açıkça izin verilenler dışında her türlü bilgi, belge ve malzemeyi kapsadığını ve işbu gizlilik yükümlülüğünün sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi sonrasında da süresiz olarak devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Temsilci, Fırsatist Temsilcisi olmayı düşünenlerden, onların Fırsatist girişini sağlamak için hiçbir ödeme talep ve kabul etmeyecektir. Bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde sözleşmenin 13. maddesi uygulanacaktır.

8. Temsilci, işbu Sözleşmenin imzalanması ile, adres, telefon, adresi dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm iletişim bilgilerinin sponsorların erişimine açık olduğunu ve sponsorların, söz konusu iletişim bilgileri üzerinden kendisi ile irtibata geçebileceğini ve bu yönde Fırsatist herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 9. Temsilci, diğer bir Fırsatist Temsilcisine ve/veya Özel Müşterisine Fırsatist tarafından sağlananlar dışında herhangi bir mal veya hizmeti satma amaçlı, herhangi bir iş fırsatını da o kişiyi o iş fırsatına dahil etme amaçlı olarak tanıtamaz. Temsilci, Sözleşme süresince i Fırsatist’ le aynı sektörde faaliyet gösteren veya aynı sektörde olmamakla beraber bu Sözleşme'nin konusu olan "temsilcilik" yoluyla satış yapan başka herhangi bir kuruluş için her ne suretle olursa olsun doğrudan veya dolaylı satış yapamaz, satış ağı kuramaz, ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasını yürütemez. Temsilci, Fırsatist tarafından bu Sözleşme uyarınca kendisine sağlanan özel olanak, menfaat ve fırsatları üçüncü kişilere ait ürünlerin satış, tanıtım ve pazarlaması amacıyla kullanamaz ve kullandıramaz.

 10. Fırsatist tescil ettirmiş olduğu HOmm Cosmetic marka ve logosu Fırsatist mülkiyetinde olup Temsilci, FIRSATİST NETWORK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİN DEN yazılı onayı olmaksızın kullanma hakkına sahip değildir. Temsilci buna ek olarak bu marka ve logoların korunması ve zarar görmemesi için azami gayreti göstermeyi taahhüt etmiştir.

 11. Fırsatist Temsilci, yazılı ön onayı olmadan yazılı, sesli ve görsel medya araçları ile internet üzerinde Fırsatist ile ilişkili herhangi bir beyanat ve röportaj veremez.Temsilci, faaliyeti sırasında sadece Fırsatist tarafından açıkça izin verilmiş tanıtım malzemelerini kullanabilir.

 12. Fırsatist, Temsilciye işbu sözleşmenin imzası tarihi itibariyle satışta olan tüm ürünler ile ilgili gerekli bilgileri vermiş olup, sözleşme süresince satışa çıkacak tüm ürünler ile ilgili bilgiyi içerir duyuruyu web sitesi üzerinden ve/veya kanalıyla yerine getirecektir. Temsilci, kendisi tarafından pazarlananlar ile sınırlı olmaksızın tüm HOmm Cosmetic ürünleriyle ve bu ürünlerin kullanım detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olmayı kabul eder. Temsilci, gerek ürünlerin yararları ve gerekse de Temsilcilerin kazanç olanaklarına ilişkin olarak Fırsatist tarafından onaylanmamış ifadeleri yazılı ya da sözlü olarak kullanamaz.

 

13. İşbu sözleşme gayrimuayyen (belirsiz) sürelidir. Temsilci, istediği zaman ve herhangi bir gerekçe belirtmeksizin, 7 (yedi) gün öncesinden yazılı olarak beyanda bulunarak kendi Temsilciliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Temsilciliğin sona ermesi, bu yazılı beyanın Fırsatist tarafına ulaştıktan sonra Fırsatist tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe girer. Bu halde Fırsatist’in uğrayabileceği her türlü zararla ilgili yasal hakları saklıdır.

14. Gayrimuayyen süreli olan bu sözleşme yürürlükte kaldığı sürece, taraflarca imzalanarak yürürlüğe girdiği andan itibaren birer yıllık sürelere bölünür. Temsilcinin, bu 1 (bir) yıllık süreler içinde taraflar arasında mutabık kalınan asgari faaliyeti göstermemesi veya gösteremeyeceğinin önceden anlaşılabilmesi halinde, Fırsatist'in sözleşmeyi herhangi bir ihbarda bulunmaksızın derhal ve haklı nedenle feshetme yetkisi vardır (altı) ay boyunca sipariş vermeyen Temsilci ye 6. (altıncı) ayın dolması itibariyle işbu sözleşmeden doğan her türlü hakkı askıya alınarak, üyeliği pasif duruma düşer.

15. Temsilci, işbu sözleşme kapsamında Fırsatist’ten  satın aldığı ürün bedellerini aşağıda belirtildiği şekilde ödeyecektir Peşin Ödeme; Temsilci FIRSATİST WEB sitesi temsilci ekranına gireceği sipariş karşılığı oluşacak brüt toplam tutarın ödemesini FIRSATİST’İN  kendisine bildireceği ödeme kanalları üzerinden nakden ve peşin olarak yapmayı taahhüt eder

 16. Sözleşmenin sona ermesi halinde Temsilci, uhdesindeki yeniden satılabilir durumda olan, Fırsatist tarafından sağlanmış ürünlerin Fırsatist tarafından geri alınmasını talep edebilir. Fesih ne suretle yapılmış olursa olsun Temsilci, fesih tarihine kadar hesabında birikmiş olanlar dışında Fırsatist’ten herhangi bir menfaat ya da tazminat talebinde bulunamaz. Bu hükümlerden gayrı olmak üzere, Temsilcinin ödenmemiş fatura borcunun bulunması halinde ve/veya işbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin ihlali durumunda Fırsatist'in Temsilcinin birikmiş tutarlarını ödememe ve her türlü zararını söz konusu tutarlardan mahsup etme hakkı saklıdır.

17. Fırsatist, Temsilcinin vermiş olduğu bir siparişi tümüyle veya bir kısmıyla işleme almama, işleme alınmış bir siparişini daha sonra tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Bu hallerde Temsilci, Fırsatist’ten her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep edemeyecektir.

18. Temsilciliğin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra Temsilci, eşi ya da Ortak Temsilcisi, 6 (altı) ay süreyle yeniden Temsilcilik için başvuramaz, mevcut bir Temsilciliğe Ortak Temsilci olarak katılamaz. Fırsatist, birden fazla Temsilcilik halinde faaliyet gösterdiği anlaşılan Temsilcinin tüm ya da bazı Temsilciliklerini tek taraflı olarak iptal ve sözleşmelerini de feshetme hakkına sahiptir.

19. Temsilci, akrabalarını veya bir tanıdığını, sponsor değiştirmek maksadıyla başka bir kola kaydedip, o kol üzerinden faaliyetini sürdüremez. Bu hususa aykırılığın tespitinde Fırsatist, gerekli gördüğü temsilciyi gerekli gördüğü kola yerleştirebilir ve dilerse bu işlemi yapan Temsilci ye aktiflik yaptırımı (prim ödemeden men, promosyonlardan faydalanmama vb.) uygulayabilir. Bu ihlalin tekrarı ya da devamında Fırsatist, ihlalde bulunan Temsilcilerin temsilciliğini tek taraflı olarak sona erdirebilir.

 22. Temsilci, Fırsatist ile akdetmiş olduğu işbu Sözleşme nin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra Fırsatist’in  ön yazılı onayı olmadan, Fırsatist’in müşterisini veya iş ilişkisi içerisinde olduğu herhangi bir tüzel veya gerçek kişiyi kendisi ile çalışmaya teşvik etmeyeceğini, herhangi bir Fırsatist çalışanını işten çıkmaya teşvik etmeyeceğini, işe almayacağını veya sözleşmesiz çalıştırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

23. Temsilci, işbu maddede belirtilen hususlara aykırı davranması durumunda, Fırsatist’in uğramış olduğu maddi ve manevi zarar ile doğacak tüm zararlardan bağımsız ve ayrı olarak TL (onbin Türk Lirası) tutarında cezai şartı Fırsatist’in  ilk talebi anında herhangi bir mahkeme kararına ve protesto keşidesine hacet kalmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Temsilci, düzenlenen işbu cezai şart miktarının fahiş olmadığını, uygun bir miktar olduğunu beyan eder ve ileride bir ihtilaf vukuunda tespit edilmiş olan bu cezai şartın miktar olarak azaltılması yolunda bir def i veya itiraz ileri sürmeyeceğini ayrıca Fırsatist’in mezkur miktarı aşan doğrudan veya dolaylı zararın ayrıca talep hakkının saklı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 24. Temsilci nin vefatı halinde, işbu sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçları yasal mirasçılarına devrolunur.

25. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri uygulanamaz veya geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.

26. Temsilci tarafından Fırsatist'e verilen bilgiler Fırsatist tarafından işin gereklerine uygun olarak kullanılır, gerektiği takdirde yasal mercilere ve bu işin geliştirilmesine katkısı olacak, Fırsatist'in mal veya hizmet tedarikçilerine verilebilir.

27. Temsilci, Temsilcilik haklarını Fırsatist'in önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir kişi ya da kuruluşa devredemez veya bir başka kişi ya da kuruluşu Temsilciliğine ortak olarak alamaz. Fırsatist, Temsilcinin bu yöndeki bir talebini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin reddetme hakkına sahiptir.

28. İşbu Sözleşme süresince Temsilci tarafından yapılacak satışlara ilişkin sipariş, teslimat, tahsilat, iade ve prim ödeme koşulları bu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan Fırsatist Şirket İlkeleri kitapçığında belirtilmiş olup, Temsilci bu Sözleşme'yi imzalamakla Fırsatist Şirket İlkeleri ile bağlı olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

 29. Eğer Temsilci, alt ekip Temsilcilerinden herhangi biri, herhangi bir ürünü Fırsatist’e iade ederse ve Fırsatist’ ten geri ödeme alırsa, (geri ödeme yasal olarak öngörülsün veya öngörülmesin) Temsilci, bu ürün sayesinde elde ettiği herhangi bir komisyon, prim ya da bonusu, Fırsatist’'in geri ödeme talebini takiben 30 (otuz) gün içinde Fırsatist'e geri ödeyecektir. Fırsatist dilerse, ayrıca ihtar veya ihbar gerekmeksizin bu meblağı, Temsilciye ödenecek herhangi bir ödemeden mahsup edebilir. 30. Temsilci, işbu sözleşmede bildirdiği adres, adresi, telefon, faks ve sair bilgilerdeki değişiklikleri Fırsatist'e derhal bildirmek zorunda olup, adresteki değişiklikleri yazılı olarak Fırsatist'e bildirmediği takdirde ilgili adres ve/veya adresi ve/veya telefon numarasına yapılan her türlü bildirim ve tebligat geçerli sayılır. Fırsatist sistemine kayıtlı temsilcileriyle tebliğ, ekstre paylaşımı, resmi doküman vb leri internet ortamında yapabilir. Temsilcilerine her türlü duyurularını e-posta ve/veya sms yoluyla gönderir. Taraflar, ve Fırsatist web sitesi vasıtasıyla gerçekleştirilen bildirimleri işbu sözleşme ile geçerli tebligat usulü olarak kabul etmişlerdir.

31. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta her iki tarafın defter ve kayıtları, telefon, bilgisayar, , görüntü ve ses kayıtları münhasır delil sayılır. İşbu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İstanbul  Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanır.

32.Fırsatist'in bu sözleşmeden doğan herhangi bir hak, yetki ve imtiyazını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bu hak, yetki ve imtiyazdan feragat ettiği anlamına gelmez ya da bir yetki veya imtiyazın tek başına veya kısmen kullanılmaması daha sonra kullanılmasını engellemez.

33. İşbu sözleşme ile Fırsatist, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde dilediği yerlerde, dilediği kişi ve kişilere Fırsatist Temsilciliği verme yetkisine sahiptir.

 34. İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi ve sair her türlü masraf münhasıran Temsilci tarafından karşılanacaktır (otuzdört) madde ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan temsilci bilgilendirme tutanağından ibaret işbu belirsiz süreli sözleşme taraflar arasında başvuru formunda belirtilmiş tarihte bir orijinal nüsha olarak düzenlenerek imzalanmış olup, orijinal nüsha Fırsatist'te kalacak, bir fotokopisi Temsilciye verilecektir. FIRSATİST TEMSİLCİ

1. FIRSATİST şirketinin doğrudan satış ağında görev alan kişiler bu yönetmelik kapsamında ünvan ve seviyelerine bakılmaksızın (Lider ve daha üst seviyedeki Girişimciler dahil) FIRSATİST Girişimcisidir. Bu yönetmelik tüm FIRSATİST Girişimcilerini kapsar.

2. “Kişisel Ana Sayfa/Kişisel Web Sayfası” FIRSATİST Girişimcileri tarafından tamamen kendileri tarafından tasarlanan ancak yayına başlamadan önce FIRSATİST’ten yazılı onay alınması zorunlu olan web sitesidir.

3. FIRSATİST Girişimcisi olmak ancak mevcut kayıtlı bir Girişimcinin sponsorluğunda olmayı gerektirmekte olup, “ sponsorluk ilişkisi ”, FIRSATİST Girişimcisi, onun sponsoru ve daha üst seviye Girişimciler ve en üstte FIRSATİST arasındaki bağı ifade etmektedir.

5. “Kişisel Grup” doğrudan veya dolaylı olarak sponsorluğunu yaptığı %21’lik Girişimciler ve onların alt ekipleri dahil değildir.

6. “Grup”, bir FIRSATİST Girişimcisinin tüm alt ekibini ifade eder. Bu gruba FIRSATİST Girişimcisinin doğrudan sponsor olduğu %25’lik Girişimciler ve onların alt ekipleri hariç tüm grubu ya da girişimcileri kapsar. 

7. “Kazanç Planı” FIRSATİST internet sitesinde yayımlanan ve doğrudan satış ilkelerine uygun olarak şirket tarafından belirlenmiş kurallar bütününü ifade eder.

8. Girişimci primleri, kazanç planı doğrultusunda ve Girişimcinin seviyesine göre belirlenip hesaplanır.  

9. Girişimcilerin seviye kazanmaları ve bu seviyede kalabilme şartları pazarlama planında yer alan kurallar çerçevesinde belirlenir. FIRSATİST, bu kurallarda dilediği zaman değişiklik yapabilir.

10. FIRSATİST Etik Kurulu, yönetmelik maddelerinde değişiklik yapma yetkisini haiz, aynı zamanda yönetmelikle ilgili ödül ve ceza sistemini belirleyen ve uygulayan Kurulu ifade eder.

FIRSATİST NETWORK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKET ETİK KURALLARI

1- Bir temsilci sisteme kayıt olduğunda sponsoru ile çalışmak istemiyorsa şirkete istifa ettiğine dair mail atması gerekmektedir. 6 ay bekledikten sonra Yönetim kurulu onayı ile tekrar temsilci olabilir.

2- Bir temsilcinin birinci derecede  akrabası (Anne ,Baba,Çocuk ve Kardeş ) başka birisi ile işe başlayamaz. Başladığı kanıtlandığında kişinin kurmuş olduğu ekip orada bırakılır. Kendisi ailesinde ki kişinin alt organizasyonuna dahil edilir.

3- Bir temsilci internetten resmi sayfa açmak istediğinde önce şirketten onay almalıdır.

4- Bir temsilci sosyal hesabından olumsuz, kötü ve şirketi karalayıcı paylaşımlar yapmamalı ve her hangi bir paylaşımın altına bu tarz yorum yapmamalıdır. Sosyal medya hesabı Homm Cosmetic adı altında açıldığında yanına iliniz veya isminiz olmalıdır.

5- Bir temsilci şirket yetkililerine ve şirket çalışanlarını saygılı ve nazik davranmalıdır.

6- Bir temsilci toplantılarda başka bir distribitörün misafirine ve ekibine iş teklif edemez.

7- Şirketin şehirlerde düzenlemiş olduğu iş fırsat toplantılarında toplantı defteri esastır. Misafiri kim davet etmiş ise o kişinin organizasyonuna dahil olabilir. Misafir ile ilgilenilmemiş ise veya katılan misafirin 30 gün içerisinde pasif kaydı oluşturulmamış ise misafir başka bir distribitörün alt organizasyonu olabilir.

8- Distribitörler arasında para ve ürün alışverişi yapılamaz. Yapıldığı takdirde şirket sorumluluk kabul etmez.

9- Şirketin tesislerini herkes gezemez bunun için şirketin yönetim kurulunun belirlemiş olduğu kariyerler şirketin belirlemiş olduğu programlar dahilinde gezilebilir.

10- Her hangi bir internet sitesinde veya elden  şirketin ürünleri bir temsilcinin alış fiyatının altında veya satış fiyatının üstünde satışa sunulamaz.

11- Her sponsor kendi ekibine sponsorluk ve liderlik yapar. Kimse kimsenin ekibine plan yapamaz. Görüşmelerinde ve sunumlarında destek olabilir.

12- Bir temsilci birden fazla network şirketinde çalışabilir. Fakat şirketimizin temsilcilerine iş teklif edemez. Diğer firmanın ürünlerinden sisteminden bahsedemez.

13- Turkuaz kariyerine ulaşmış kişilerin şirketimiz ile aynı konsept içerisinde olan bir network şirketinde kaydı olamaz.

14- Şirketimizde AMETİST  kariyeri ve üstü kariyere ulaşan kişilerin hiçbir network şirketinde kaydı olamaz.

15- Bir temsilci ev toplantısı veya otel toplantısı için şirketi arayıp maddi bir destek ve ürün  isteyemez. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin vermiş olduğu kararlar doğrultusunda otel toplantıları yapılır.

16-    Kişinin pasif kaydı yapıldığından sonra 60 gün içerisinde sipariş oluşturmazsa sistemden kaydı silinir.                                                                                                  

KURALLARA UYULMAMA DURUMUNDA YAPTIRIMLAR

Temsilcinin bu ihlalleri yaptığını gösteren materyaller gerekmektedir. ( ses kaydı, mesaj veya görsel gerekmektedir)

1- Distribitörün birinci ihlalinde şirket tarafından yazılı ve sözlü olarak uyarılır.

2- Distiribitörün ikinci ihlalinde o ay hak etmiş olduğu primi kişiye ödemez ve bu primi şirketin belirlemiş olduğu bir yardım kuruluşuna bağışlar.

3- Temsilci üçüncü ihlalinde lisansı iptal edilir.

4- FIRSATİST NETWORK sistemde kayıtlı olan bir üyenin sistemde etik kurallar ve konuya olağan üstü durumda yönetim kurulu ve muhattap 7  üst liderin onayı ile değişecek herhangi durumda  vermediği sürece sebebsiz yerini değiştirmeyeceğini taahüt eder.

ÜYELİKTE YER DEĞİŞTİRME :

FIRSATİST NETWORK ;Sistemine üye olmuş bir kişi sistemde yer değişikliği yapamaz. Bu konuda ısrarcı ise bulunmuş olduğu üyeliğinden istifa ederek altı ay bekleme sürecinin tamamlanması durumunda istediği bir üye ile tekrar FIRSATİST NETWORK sistemine üye olabilir
DEVİR VE MİRAS BIRAKMAK : FIRSATİST NETWORK firmasında üye olan bir kişi kendisine sunulan back ofisine miras bırakılmasını istediği kişinin ad ve soyadını yazmalıdır. Kendisine ait olan üyeliğini ve tüm hak ve hak edişlerini devir yapabilir. Üyenin miras bırakabileceği ve devir yapabileceği kişiler anne-baba-eş-çocuklarıdır.3 Ay içinde  Bu kişilerin haricinde ki hiç kimseye miras olarak bırakamaz. Devir işlemini yapamaz.

PRİM ÖDEMELERİ :

FIRSATİST NETWORK sistemine üye olmuş kişilerin hak edişlerini ülkemizde ki kazanç vergilerini düşerek bir sonra ki ayın 15’inde öder. Resmi tatillere denk gelmesi durumunda tatil sonrasında öder.

FIRSATİST NETWORK KAZANÇ VE KARİYER PLANI  :

FIRSATİST NETWORK sistemine üye olmuş ve ekip kurarak veya ürün satışı yaparak elde etmiş cirolardan üyelerine ödediği gelirler şu şekildedir. Ekte  grafiğinin fotoğrafını ve detayları yazmaktadır.

1- PERAKENDE GELİR : Üyelerimiz belirlenmiş olan müşteri fiyatlarımızdan % 30 perakende kazanç elde ederler.

2- GERİ ÖDEME GELİRİ : Üyelerimize 500 tl ve üzeri toplu alışverişlerinde sistemde belirlenmiş olan kariyerlere sunmuş olduğumuz % imkanının geri ödemesi yapılır. Örnek : Üye toplu 500 tl ürün alımı yaptığında %5 geri ödeme alır. Üye 3000 tl toplu ürün alımında %13 geri ödeme alır. Üye 16.000 tl ve üzeri  ürün alımı yaptığında %25 geri ödeme alır.

3- REFERANS GELİRİ :  Üyelerimiz ekiplerine dahil etmiş oldukları üyelerden referans geliri olarak gelir elde ederler. Bu geliri elde edebilmek için üyemiziz şahsi 250 tl bir ürün alımı yapması gerekmektedir. Örnek : Sarı akik kariyerinde olan bir üyemiz ekibine bir sarı akik üye dahil ettiğinde %10 referans geliri elde etmektedir.

4- ARA FARK GELİRİ : Üyelerimiz  kariyer planında belirlenmiş olan % diliminde bulunmuş oldukların yüzdenin altında ki üyelerinin yapmış oldukları cirolardan oluşan ara fark kazançları elde etmektedirler. Örnek : % 25 seviyesinde olan bir üyemizin ekibinde % 5 seviyesinde  olan üyenin 400 tl bir satış cirosu var ise, % 25 seviyesinde olan üyemiz ara fark kazancı olarak  %20 gelir elde eder.

5- LİDERLİK GELİRİ : Üyelerimizden %17 seviyesi ve üst seviyelere ulaşmış kişiler içindir. Üyelerimiz sisteme dahil etmiş oldukları ilk hat üyelerden liderlik geliri elde edebilirler. %17 seviyesine ulaşmış bir üyenin ekibinden %13 ve % 25 seviyesine ulaşan üyesinden 125 tl ile 12.500 tl arasında liderlik geliri elde eder.

6- SAHA DESTEK GELİRİ : Üyelerimizden % 25 seviyesine ulaşmış kişiler için geçerlidir. Üyelerimizin aylık toplam cirolarının karşılığında hangi kariyeri elde etmişlerse o kariyerin getirmiş olduğu SAHA DESTEK BONUSUNU elde ederler. Bu gelir üyelerimize 1.687 tl ile 12.500 tl arasında gelir kazanımı sağlamaktadır.

7 - NESİL GELİRİ : Üyelerimizden %25 seviyesine ulaşmış kişiler için geçerli olan bir gelirdir. %25 seviyesine ulaşmış bir üyemizin alt ekibinde %25 seviyesine  ulaşmış bir üyesi var ise o kişi ve ekibinin bütün cirosundan %4 nesil geliri elde eder. O kişininde alt ekibinde %25 seviyesinde bir üye varsa toplam cironun bir üstünde ki ilk %25 seviyesinde ki kişiye %4 bir üstünde ki %25 seviyesindeki üyeye %3 ödeme yapılır. Nesil geliri kariyerlerini yükselten kişiler için 7 derinlikten ödeme almaları sağlanır.

%25 turkuaz kariyeri VE TÜM ÜST ÜNVANLarın SORUMLULUKLARI

%25 ve tüm üst seviye ünvan sahiplerinin her ay düzenli olarak yerine getirmesi gereken görevleri bulunmaktadır.

1. Yeni kayıtlar yapmak ve yaptırmak.

2. Düzenli olarak hem enine, hem de derinlemesine kişisel grubunu geliştirmek.

3. Grubundaki yeni kayıtların işe başlangıç eğitimini ve hoş geldiniz programına katılımlarını sağlamak.

4. Kendi hedef ve planını yapmak.

5. FIRSATİST  temsilcisi  ile yetkili olan çalışanlarına karşı uygun davranışlarda bulunmak

6. FIRSATİST Kazanç Planında belirtilen seviye ve unvanlara karşı uygun ve etik davranışlarda bulunmak  ve ekibini bu bilinçte yönlendirmek

7. Ekibinin seviye planlamalarını, ciro, kayıt hedeflerini, haftalık planlamak, sorgulamak ve aktivite yaparak takip etmek,

8. %25 ve tüm üst seviye ünvan sahipleri, FIRSATİST tüm yönetmelik ve talimatlarına uymakla yükümlü olduğu gibi, ekipleri ile FIRSATİST Yönetmeliğini paylaşıp, okutmakla da yükümlüdür.

9. Grubundakilere yardım etmek, eğitmek, yol göstermek ve motive etmek, FIRSATİST’in  hazırladığı sunumları aktif kullanmak, tüm toplantılarında tablet yada bilgisayarlarını hazır bulundurmak,

10. Tüm girişimciler için eğitim, gelişim ve motivasyon amaçlı düzenli toplantılar oluşturmak.                                

 

FIRSATİST NETWORK PAZARLAMA ANONİM ŞİRKET